Maģistrālie cauruļvadi naftas produktu un gāzes transportēšanai

Inspecta veic maģistrālo cauruļvadu tehniskās pārbaudes ekspluatācijā esošiem cauruļvadiem. Pārbaudes mērķis ir sniegt neatkarīgu novērtējumu cauruļvadu atbilstībai normatīvo aktu prasībām, kas jāievēro, lai šos cauruļvadus varētu ekspluatēt.

Mēs piedāvājam veikt pārbaudes šādiem maģistrālajiem cauruļvadiem:

  • Dabasgāzes,
  • Naftas un naftas produktu.