Degvielas uzpildes staciju pārbaude

Degvielas uzpildes stacija ir aprīkojumu kopums, kas paredzēts drošai transportlīdzekļu (sauszemes, mazizmēra kuģošanas un aviācijas) degvielas tvertņu uzpildīšanai. Šī aprīkojuma sastāvā ietilpst degvielas tvertnes ar atbilstošu elpošanas un kontroles sistēmu, tehnoloģiskie cauruļvadi degvielas transportēšanai un degvielas uzpildes iekārtas.

Tehniskās pārbaudes tiek veiktas tehnoloģiskajām iekārtām degvielas uzpildes stacijās, kuru kopējais tvertņu tilpums pārsniedz 2,5m3 un kuras paredzētas transportlīdzekļu  degvielas tvertņu uzpildīšanai.

Saskaņā ar noteikumu prasībām, degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu daļējās tehniskās pārbaudes jāveic vienu reizi gadā, savukārt pilnās tehniskās pārbaudes jāveic vienu reizi 12 gados.

Tehniskās pārbaudes tehnoloģiskajām iekārtām jāveic gan pirms degvielas uzpildes stacijas nodošanas ekspluatācijā, gan arī ekspluatācijā esošiem objektiem. Ekspluatācijā esošām degvielas uzpildes stacijām daļējās tehniskās pārbaudes veic, nepārtraucot degvielas uzpildes stacijas darbību.


Ieguvumi, ko sniedz degvielas uzpildes staciju pārbaudes

  • Avāriju un nelaimes gadījumu riska samazināšana,
  • Neplānotu dīkstāvju novēršana,
  • Pārliecība par objekta patieso tehnisko stāvokli,
  • Esošo trūkumu un bīstamo defektu identificēšana,
  • Pārliecība, ka degvielas uzpildes stacija neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu un apkārtējo vidi.

 

Pakalpojuma apraksts