Darba aprīkojuma pārbaudes

Darba aprīkojums ir jebkura iekārta (tai skaitā arī celšanas iekārta), mašīna, aparāts, instruments, stacionāra vai mobila ierīce, kas paredzēta darbam augstumā, vadības sastāvdaļa vai aizsargierīce, kas tiek lietota kāda darba izpildei.

Kā darba aprīkojums tiek uzskatīti arī palīginstrumenti, kurus nodarbinātais lieto.

Darba aprīkojuma atbilstības novērtēšanas mērķis ir saņemt uzticamu trešās puses vērtējumu par iekārtas vai aprīkojuma patieso tehnisko stāvokli. Veicot pārbaudi, Inspecta sniedz pārliecību par darba drošību izmantojot konkrētās iekārtas.

Pārbaudes laikā eksperts iepazīstas ar iekārtu tehnisko dokumentāciju, novērtē iekārtas tehnisko stāvokli un visus parametrus, kas nepieciešami drošas darba vides uzturēšanai.

Nepieciešamības gadījumā var tikt veikti arī iekārtas tehniskie mērījumi.

Ieguvumi, ko sniedz darba aprīkojuma pārbaude

  • Pārliecība par iekārtas vai aprīkojuma patieso tehnisko stāvokli,
  • Esošo trūkumu un bīstamo defektu identificēšana,
  • Darba aprīkojuma atbilstība likumdošanas un darba drošības prasībām.

 

Pakalpojuma apraksts