Celšanas iekārtas

 :

Celšanas iekārtas

Cilvēku un kravas pacelšanai tiek izmantotas dažādas celšanas iekārtas, tipiskākās no tām ir kravas celtņi, cilvēku pacelšanai paredzēti pacēlāji un lifti. Šo iekārtu potenciālās bīstamības dēļ normatīvajos aktos ir noteikts, ka to drošība regulāri ir jāpārbauda neatkarīgai inspicēšanas institūcijai.

Tehniskās pārbaudes mērķis ir pārliecināties par to, ka celšanas iekārta spēj pildīt paredzētās funkcijas, atbilst visām drošības prasībām un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu. Tehniskās pārbaudes sniedz arī informāciju, kas nepieciešama celšanas iekārtu tālākai ekspluatācijai un uzturēšanas plānošanai.

Precīzāka informācija sadaļās: