Mehānismu inspekcija un tehniskais audits

 :

Mehānismu inspekcija un tehniskais audits

Jebkurš inženiertehnisko jomu uzņēmums ir cieši saistīts ar dažādiem mehānismiem. Lielāki vai mazāki, bet tie tiešā veidā ietekmē uzņēmuma darbību.

Ņemot vērā, ka mehānismi ir pakļauti dabiskam nolietojumam, tie neuzraudzīti var novest pie dažāda veida negadījumiem vai pat avārijām.

Mehānismu uzraudzības veikšana, uzticēta profesionāliem ekspertiem, nodrošina iekārtu kvalitatīvu, atbilstošu un drošu darbību. Inspecta piedāvā plašu pakalpojumu klāstu iekārtu, mehānismu un darba aprīkojuma pārbaudēm.

Inspecta pakalpojumi mehānismu inspekcijā un tehniskajā auditā:

  • Projekta novērtējumi;
  • Izgatavošanas procesa novērtējumi;
  • Pirmreizējās pārbaudes pirms lietošanas uzsākšanas;
  • Periodiskās pārbaudes lietošanas laikā;
  • Ārpuskārtas pārbaudes pēc remonta vai rekonstrukcijas;
  • Pārbaudes pēc klienta pieprasījuma;
  • Tehniskās ekspertīzes.

Raksturīgākie objekti: