Spiedieniekārtu un to kompleksu tehniskās pārbaudes

Tautsaimniecībā daudzās nozarēs izmanto dažāda veida spiedieniekārtas, sākot no vienkāršam tvertnēm saspiestā gaisa uzkrāšanai līdz sarežģītiem spiedieniekārtu kompleksiem, kuros spiediens un bīstama darba viela nepareizas ekspluatācijas vai iekārtas neatbilstības rezultātā var rādīt nopietnas sekas, tādēļ normatīvajos aktos ir noteikts, ka to atbilstība normatīvo aktu un standartu prasībām ir regulāri jāpārbauda neatkarīgai inspicēšanas institūcijai.

Tehniskās pārbaudes mērķis ir pārliecināties par to, ka spiedieniekārta spēj pildīt tai paredzētās funkcijas, atbilst visām drošības prasībām un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu. Tāpat arī tehniskās pārbaudes sniedz informāciju, kas ir noderīga un nepieciešama spiedieniekārtu tālākai ekspluatācijai un uzturēšanai.

Precīzāka informācija sadaļās: