Maģistrālie cauruļvadi naftas produktu un gāzes transportēšanai

Inspecta veic maģistrālo cauruļvadu tehniskās pārbaudes ekspluatācijā esošiem cauruļvadiem. Pārbaudes mērķis ir sniegt neatkarīgu novērtējumu cauruļvadu atbilstībai normatīvo aktu prasībām, kas jāievēro, lai šos cauruļvadus varētu ekspluatēt.

Mēs piedāvājam veikt pārbaudes dabasgāzes, kā arī naftas un naftas produktu cauruļvadiem.