Enerģētikas objektu inspekcija un tehniskais audits

 :

Enerģētikas objektu inspekcija un tehniskais audits

Enerģētika ir tautsaimniecības nozare, kas aptver dažādu enerģijas veidu ražošanu, pārveidošanu, pievadīšanu un izmantošanu.

Lai nodrošinātu veiksmīgu un atbilstošu enerģētikas objektu darbību, Inspecta piedāvā pakalpojumus visam enerģētikas objektu dzīves ciklam – sākot no projekta izvērtējuma un beidzot ar ekspluatējamo iekārtu pārbaudēm.

Inspecta pakalpojumi enerģētikas objektu inspekcijā un tehniskajā auditā:

  • Projekta novērtējumi;
  • Izgatavošanas procesa novērtējumi;
  • Pirmreizējās pārbaudes pirms lietošanas uzsākšanas;
  • Periodiskās pārbaudes lietošanas laikā;
  • Ārpuskārtas pārbaudes pēc remonta vai rekonstrukcijas;
  • Pārbaudes pēc klienta pieprasījuma;
  • Tehniskās ekspertīzes.

Raksturīgākie objekti: