Zibensaizsardzības sistēmas novērtēšana

Zibens ir liela elektriskā izlāde, kura veidojas atmosfērā. Šī izlāde parasti notiek pa visīsāko ceļu (mākonis --> zeme), līdz ar to, ir diezgan liela varbūtība, ka zibens var trāpīt uz zemes esošā būvē. Lai novērstu zibens spēriena tiešo iedarbību uz būvēm, izmanto zibensaizsardzības sistēmas.

Ārējās zibensaizsardzības sistēmas galvenais uzdevums ir aizsardzība no tiešiem zibens spērieniem, droši novadot zibensstrāvu zemē. Izmantojot pareizi uzstādītu zibenaizsardzības sistēmu, tiek maksimāli samazināti ēkas sabrukšanas vai ugunsgrēka riski, kuri ir saistīti ar tiešiem zibens spērieniem.

Būvju zibensaizsardzības sistēmas inspicēšana (vizuālā pārbaude, elektrisko mērījumu veikšana) samazina nelaimes gadījumu riskus un nodrošina zibensaizsardzības sistēmas drošu darbību pērkona negaisa laikā, kas nodrošina būves un tajā esošo cilvēku drošību.

Mēs sniedzam neatkarīgu novērtējumu zibensaizsardzības sistēmas atbilstībai normatīvo aktu prasībām.

 

Pakalpojuma apraksts