Elektrotehnikas instalāciju inspekcija un tehniskais audits

 :

Elektrotehnikas instalāciju inspekcija un tehniskais audits

Elektroenerģija un elektriskās ierīces mūsu dzīvē ieņem nozīmīgu lomu.

Kvalitatīvai iekārtu darbībai ir izšķiroša nozīme darba efektivitātes nodrošināšanā un procesu nepārtrauktībā.

Inspecta ekspertu kompetence un tehnoloģiskais nodrošinājums sniedz iespēju novērtēt elektroenerģijas piegādes kvalitāti, iekārtu efektīvu izmantošanu. 

Inspecta pakalpojumi elektrotehnikas instalāciju inspekcijā un tehniskajā auditā:

Raksturīgākie objekti:

  • Iekārtas un mehānismi;
  • Saimnieciskie objekti.