Kravas celtņu tehniskās pārbaudes

 :

Kravas celtņu tehniskās pārbaudes

Kravas celtņu tehniskās pārbaudes nav tikai normatīvajos aktos noteiktās atbilstības konstatācija vien. Profesionāla Inspecta eksperta izpildījumā tehniskās pārbaudes sniedz vērtīgu informāciju, kas iekārtas valdītājam ir nepieciešama kravas celtņa tālākai uzturēšanai, neplānotu dīkstāvju novēršanai, ekspluatācijas laika pagarināšanai un investīciju plānošanai.

Tehniskās pārbaudes mērķis ir pārliecināties par to, ka kravas celtnis spēj pildīt paredzētās funkcijas, atbilst visām drošības prasībām un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu.

Kravas celtņa tehnisko pārbaudi drīkst veikt tikai neatkarīgas un pilnvarotas inspicēšanas institūcijas darbinieks.

Izšķir šādas obligātās pārbaudes:

  • Pirmreizējā tehniskā pārbaude (pirmo reizi reģistrējot celtni),
  • Kārtējā tehniskā pārbaude (pilnā tehniskā pārbaude jāveic reizi 3 gados,
  • Daļējā tehniskā pārbaude (reizi gadā),
  • Ārpuskārtas tehniskā pārbaude (normatīvajā aktā paredzētajos gadījumos).


Ieguvumi, ko sniedz kravas celtņu tehniskās pārbaudes

  • Avārijas un nelaimes gadījuma riska samazināšana,
  • Neplānotu dīkstāvju novēršana,
  • Informācija, kas nepieciešama kravas celtņa uzturēšanas un tālāko investīciju plānošanai,
  • Precīza informācija par tehnisko stāvokli kravas celtņa pirkšanas, pārdošanas vai apdrošināšanas gadījumā,
  • Pārliecība, ka kravas celtnis neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu, un tā dokumentācija atbilst normatīvo aktu prasībām.

 

Pakalopjuma apraksts