Eskalatoru tehniskās pārbaudes

 :

Eskalatoru tehniskās pārbaudes

Lai eskalators spētu pildīt paredzētās funkcijas un būtu drošs, tam vienmēr jābūt teicamā tehniskā stāvoklī. Eskalatora tehniskās pārbaudes tiek veiktas, lai nodrošinātu to, ka tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.

Eskalatora tehnisko pārbaudi drīkst veikt tikai neatkarīgas un pilnvarotas inspicēšanas institūcijasdarbinieks.

Tehniskās pārbaudes nav tikai normatīvajos aktos noteiktas atbilstības konstatācija vien, profesionāla Inspecta eksperta izpildījumā tehniskās pārbaudes sniedz vērtīgu informāciju, kas valdītājam ir nepieciešama eskalatora tālākai uzturēšanai, neplānotu dīkstāvju novēršanai, ekspluatācijas laika pagarināšanai un investīciju plānošanai.

Ieguvumi, ko sniedz eskalatoru tehniskās pārbaudes

  • Avāriju un nelaimes gadījumu riska samazināšana,
  • Neplānotu dīkstāvju novēršana, 
  • Informācija, kas nepieciešama eskalatora uzturēšanas un tālāko investīciju plānošanai, 
  • Precīza informācija par tehnisko stāvokli eskalatora, pirkšanas, pārdošanas vai apdrošināšanas gadījumā, 
  • Pārliecība, ka eskalators neapdraud cilvēku dzīvību, veselību vai īpašumu, un tā dokumentācija atbilst normatīvo aktu prasībām.

 

Pakalpojuma apraksts