Būvniecības kvalitātes kontrole

Būvniecības darbu kvalitātes kontrolei visā pasaulē tiek pievērsta īpaša uzmanība. Ēku un inženierbūvju kvalitāte un drošība gan tiešā, gan netiešā veidā ietekmē visu sabiedrību, tādēļ ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību kvalitātes nodrošināšanas procesiem, kuriem ir pakārtotas ne tikai biznesa intereses, bet arī vides un cilvēku drošība.

Inspecta piedāvā pakalpojumus, kas jums palīdzēs pārliecināties, ka būvniecības darbi, kurus esat uzņēmušies, tiek veikti kvalitatīvi un saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem.

Kvalitātes audits būvdarbiem

Pakalpojums iekļauj būvdarbu pārbaudi, kuras rezultātā klients iegūst objektīvu informāciju par būvdarbu kvalitāti konkrētos pasūtījumos jeb projektos.

Būvniecības procesa kvalitātes uzraudzība/ monitorings

Pakalpojums ietver sevī būvniecību, sākot no līgumu noslēgšanas līdz pasūtījuma izpildei.  Kvalitātes uzraudzība/ monitorings ietver detalizētu kvalitātes plāna izstrādi katram būvniecības posmam, saskaņā ar kuru tiek, uzraudzīta sniegto būvniecības pakalpojumu kvalitāte. 

 

Pakalpojuma apraksts