Energosertifikācija

Ēkas energoefektivitātes sertifikāts ēkas lietotājam (īpašniekam, pircējam vai īrniekam) sniedz informāciju par enerģijas patēriņu ēkā, kā arī enerģijas sadalījumu pa sistēmām.

Ēku energosertifikācija paredz sertifikāta izsniegšanu par ēku energoefektivitāti gan projektējamām, gan jau ekspluatācijā esošām ēkām. Atsevišķi tiek izsniegti apkures katlu un gaisa kondicionēšanas iekārtu pārbaudes akti.

Ekspluatācijā esošas ēkas energosertifikāciju veic augsti kvalificēti Inspecta darbinieki – sertificēts energoauditors un citi speciālisti, kas apseko ēku un tās inženiertehniskās sistēmas, izvērtē to energoefektivitātes stāvokli un veic energoresursu patēriņa analīzi.

Projektējamas ēkas energosertifikāciju veic Inspecta energoauditors – saskaņā ar būvprojektu tiek veikts energoefektivitātes rādītāju aprēķins.

 

Ieguvumi, ko sniedz ēku energosertifikācija

  • Ekspluatācijā esošas ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kas derīgs 10 gadus,
  • Projektējamas ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas derīgs 2 gadus,
  • Apkures katla un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes akti,
  • Energoplāns ar izvērtētām energoresursu taupīšanas iespējām,
  • Augstu ēkas energoefektivitāti apliecinošs sertifikāts, kas paaugstina ēkas vērtību potenciālo pircēju vai īrnieku acīs,
  • Apzināta energovadība un iedzīvotāju energoefektīva uzvedība.

 

 

Pakalpojuma apraksts