Ēku zemsprieguma elektroietaises. Standartu EN 60364 sērija

Vieta Laiks Cena Apmācību vadītājs/-i
Inspecta birojs Pēc vienošanās 100.00 EUR+PVN Aleksandrs Babra, Viktors Bužinksis, Ainārs Cars