Elektrodrošība

Elektroietaisēs veicamie mērījumi. Praktiskie mērījumi

Programma

Sagatavošanās mērījumu un izmēģinājumu veikšanai.
Mērījumu veikšanas metodikas:

 • zemēšanas iekākārtas pretestības mērīšana;
 • PEN vada, aizsargvada un potenciālu izlīdzināšanas vada nepārtrauktības un pretestības pārbaude;
 • izolācijas pretestības mērīšana;
 • aizsardzības ierīču darbības kontrole;
 • diferenciālās strāvas aizsardzības ierīču kontrole;
 • virsmu pretestības mērīšana.

Mērījumu rezultātu noformēšana. Protokolu formas, to aizpildīšanas piemēri.
Mēriekārtu izvēle, to precizitātes un mērījumu robežas noteikšana.
Praktiski ieteikumi

Seminārs notiks krievu valodā.

Vairāk informācijas

Apmācību vadītājs/-i

 •  

  Igors Mazejevs
  Inspecta Academy vieslektors. Absolvējis Tallinas
  Tehnoloģisko Universitāti un ieguvis inženiera - elektriķa
  specialitāti radiotehnikas jomā.
  Lektoram ir ilgstoša darba pieredze enerģētikas un
  elektronikas jomā. Kopš 1998. gada strādā par ekspertu
  vadošajā Igaunijas laboratorijā (OU Inspecta Estonia),
  veicot elektroinstalāciju testēšanu un mērījumus.

  Igors Mazejevs

  Inspecta Academy vieslektors. Absolvējis TallinasTehnoloģisko Universitāti un ieguvis inženiera - elektriķaspecialitāti radiotehnikas jomā.Lektoram ir ilgstoša darba pieredze enerģētikas unelektronikas jomā. Kopš 1998. gada strādā par ekspertuvadošajā Igaunijas laboratorijā (OU Inspecta Estonia), veicot elektroinstalāciju testēšanu un mērījumus.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com