Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"

Programma

 • Vispārīga informācija par izmaiņām ugunsdrošības prasībās;
 • Vispārīgās ugunsdrošības prasības objektā un teritorijā;
 • Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā;
 • Inženiertīklu ugunsdrošības prasības;
 • Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas;
 • Ugunsdrošības instrukcija un ugunsdrošības instruktāža;
 • Ugunsdrošībai lietojamās zīmes un signālkrāsojums;
 • Ugunsdrošības prasības evakuācijas ceļiem;
 • Ugunsdzēsības līdzekļi;
 • Tehnoloģiskās iekārtas;
 • Ugunsbīstamie darbi;
 • Speciālās prasības saimnieciskās darbības objektiem (Publiskie objekti, Tirdzniecības objekti, Noliktavu objekti un teritorijas, Kokapstrādes un kokmateriālu uzglabāšanas objekti, Degvielas un gāzu uzpildes objekts uttl.)
 • Bīstamo vielu uzglabāšana, lietošana un ražošana.

Apmācību vadītājs/-i

 • Aleksandrs Babra

  AS Inspecta Latvia Inspicēšanas institūcijas Ugunsdrošības nodaļas tehniskais vadītājs. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris. Profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā.

  Vairāk nekā 10 gadu pieredze Valsts ugunsdrošības uzraudzības jomā.