Mašīnu drošība (2008. gada 25. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.195 Mašīnu drošības noteikumi (2006/42/EK)

Programma

 • ES brīvā tirgus principi: likumdošanas uzbūve; likumdošanas jomas;
 • ES brīvā tirgus principi: procesā iesaistītās puses; atbilstības novērtēšana;
 • Mašīnu direktīvas uzbūve un prasības, piemērošana un saistītās direktīvas;
 • Mašīnu direktīvas būtiskās prasības un to izpildes principu ievērošana projektēšanas laikā;
 • Pārbaudes un tehnisko prasību ievērošana izgatavošanas laikā;
 • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saturs.

Apmācību vadītājs/-i

 • Haralds Jēkabsons
  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadošais auditors. Vadības sistēmu sertificēšanas un spiedieniekārtu nozares vadītājs. Vadošais eksperts siltumnīcas efekta gāzu emisijas verifikācijas jomā.

  Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā RISEBA. Inženierzinātņu maģistrs RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte, Kvalitātes institūts.

  17 gadu pieredze atbilstības novērtēšanas jomā.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com