Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana atbilstoši jaunajam regulējumam un standartiem

Vieta Laiks Cena Apmācību vadītājs/-i
Inspecta birojs 28.09.2016. (09:30-13:00) 55.00 EUR+PVN; Inspecta klientiem: 50.00 EUR+PVN Aldis Latvietis