Sertificēšana

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana atbilstoši jaunajam regulējumam un standartiem

Programma

  • Likumdošanas prasības būvizstrādājumiem (regula 305/2011);
  • Būvizstrādājumu atbilstības nodrošināšana – būtiskākās juridiskās un praktiskās nianses, kuras jāievēro būvuzņēmējam;
  • Būvizstrādājumu atbilstību apliecinošā dokumentācija.

Apmācību vadītājs/-i

  • Aldis LatvietisAldis Latvietis
    AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas administrators.

    10 gadu darba pieredze Latvijas standartizācijas un metroloģijas institūcijās. Vairāk nekā 5 gadu pieredze būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas jomā.

  • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com