Sertificēšana

Transportbetona atbilstības novērtēšana

Programma

 • Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana, tirgus uzraudzība atbilstoši Regulas 305/2001 prasībām;
 • Standarta EN 206:2013 „Concrete - Specification, performance, production and conformity” prasības;
 • 2. Eirokodeksa „Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšana” ieviešana un adaptācija Latvijā.

Apmācību vadītājs/-i

 • Aldis Latvietis
  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas administrators. 8 gadu darba pieredze Latvijas standartizācijas un metroloģijas institūcijās. 5 gadu pieredze būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas jomā.
  Gita Šakale
  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadošā eksperte. Inženierzinātņu doktore materiālzinātnē, pētniece RTU Tehniskās fizikas institūtā. 6 gadu pieredze būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanā betona un betona izstrādājumu jomā.
  Leonīds Pakrastiņš
  RTU profesors, Inženierzinātņu doktors, RTU Būvniecības un rekonstrukcijas institūta direktors, RTU Būvkonstrukciju katedras vadītājas, Standartizācijas tehniskās komitejas STK30 „Būvniecība” priekšsēdētājs

  Aldis Latvietis

  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas administrators. 8 gadu darba pieredze Latvijas standartizācijas un metroloģijas institūcijās. 5 gadu pieredze būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas jomā.

  Gita Šakale

  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadošā eksperte. Inženierzinātņu doktore materiālzinātnē, pētniece RTU Tehniskās fizikas institūtā. 6 gadu pieredze būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanā betona un betona izstrādājumu jomā.

  Leonīds Pakrastiņš

  RTU profesors, Inženierzinātņu doktors, RTU Būvniecības un rekonstrukcijas institūta direktors, RTU Būvkonstrukciju katedras vadītājas, Standartizācijas tehniskās komitejas STK30 „Būvniecība” priekšsēdētājs

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com