Sertificēšana

Metināšanas un tai radniecīgo procesu tehnoloģiju atestācija (Krievu val.)

Programma

  • Starptautiskie standarti ISO 3834, ISO 15607, Eiropas direktīva 97/23 EC, to prasības;
  • Tehnoloģijas atestācijas procedūra;
  • Kontrolparaugu metināšana, uzņēmuma vadītāja atbildība;
  • Kontrolparaugu pieņemšanas kritēriji;
  • Metināto šuvju defekti saskaņā ar EN ISO 5817;
  • Metināšanas procesu specifikācija - pWPS, WPS, WPQR, to nozīme un apstiprināšana;
  • Paraugu testēšanas pārbaužu veidi;
  • Kvalifikācijas diapazoni;
  • Apstiprinātās tehnoloģijas sertifikātu derīguma termiņš.

Apmācību vadītājs/-i