Jaunā standarta EN 13480 pielietošana praksē spiedieniekārtu kompleksu izgatavošanā un montāžā

Programma

 • Jaunās standarta sērijas EN13480 prasības, tai skaitā būtiskās atšķirības no iepriekšējā standarta prasībām;
 • Spiedieniekārtas un to klasifikācija;
 • Cauruļvadu un to kompleksu atbilstības novērtēšana;
 • Ko vajag izdarīt pirms cauruļvadu izgatavošanas montāžas uzsākšanas;
 • Izmantotie materiāli, to pārbaude un apstrādes;
 • Cauruļvadu izgatavošana un pārbaudes izgatavošanas laikā;
 • Cauruļvadu aprīkojums un tā pārbaudes, tai skaitā noslēguma pārbaude;
 • Tehniskās dokumentācijas saturs, noformēšana un glabāšana;
 • Atbilstības deklarācija un plāksnīte;
 • Specifiskie gadījumi, kuros ir jāievēro papildus prasības cauruļvadu izgatavošanā.

Praktiskā daļa:

 • diskusijas par dalībniekiem aktuālajiem jautājumiem;
 • konkrētu piemēru situāciju izskatīšana un analīze;
 • tipisko problēmu analīze;
 • praktisku uzdevumu izskatīšana, lai nostiprinātu zināšanas.

Apmācību vadītājs/-i


 • Haralds JekabsonsHaralds Jēkabsons

  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadošais auditors. Vadības sistēmu sertificēšanas un spiedieniekārtu nozares vadītājs. Vadošais eksperts siltumnīcas efekta gāzu emisijas verifikācijas jomā.

  Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā RISEBA. Inženierzinātņu maģistrs RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte, Kvalitātes institūts.

  17 gadu pieredze atbilstības novērtēšanas jomā.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com