Testēšana

Nesagraujošā testēšana ar vibrodiagnostikas metodi (VDT) (Krievu valodā)

AS Inspecta Latvia sadarbībā ar УП Белгазпромдиагностика (Baltkrievija) rīko kvalifikācijas paaugstināsanas kursus NDT jomas speciālistiem.

Programma

  • Vibrodiagnostika – tehniskās diagnostikas novirziens;
  • Vibrodiagnostikas fizikālie pamatprincipi. Mehānisko vibrāciju un svārstību jēdziens. Termini un definīcijas. Vibrāciju signālu klasifikācija;
  • Vibrācijas parametru mērījumu vērtības. Parametri un raksturlielumi vibrodionostikas veikšanai. Vibrācijas signālu apstrāde;
  • Metroloģiskais atbalsts vibrometrijai;
  • Sekundārās aparatūras un uztvērējiekārtu tipi;
  • Vibrodiagnostikas metode un tehnoloģija;
  • Testēšanas rezultātu interpretēšana. Rezultātu apkopošana un noformēšana testēšanas pārskatā.

Apmācību vadītājs/-i