Testēšana

Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi (MT2) (Krievu val.)

Programma

 • Nesagraujošās testēšanas metožu klasifikācija un iedalījums;
 • Personāla prasības nesagraujošās testēšanas jomā (EN ISO 9712);
 • Nesagraujošās testēšanas standartu un normatīvu tehniskās dokumentācijas prasības;
 • Metināšanas un pamatmetāla defektu veidi un to rašanās iemesli;
 • Testēšanas ar magnētiskajām daļiņām fizikālie pamati;
 • Testēšanas ar magnētiskajām daļiņām mēraparatūra un aprīkojums;
 • Testēšanas ar magnētiskajām daļiņām veidi un metodoloģija;
 • Izstrādājumu kvalitātes novērtēšana. Testēšanas rezultātu noformēšana.

Kvalifikācijas eksāmenu pieņem standartizācijas, metroloģijas un kvalitātes vadības Personāla sertifikācijas institūcija БГИПК (ES personāla sertifikācijas notificētās institūcijas eksaminācijas centrs).

Sertifikāciju veic AS Inspecta Latvia Personu Sertificēšanas institūcija.

Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, speciālists iegūst 2. līmeņa sertifikātu nesagraujošajā testēšanā ar magnētisko daļiņu metodi saskaņā ar EN ISO 9712 un PED 97/23 EC.

Sertifikāta derīguma termiņš - 5 gadi.

Apmācību valoda: krievu 

Apmācību vadītājs/-i

 • Gaļina Jurčenko 

  УП Белгазпромдиагностика lektore, inženiere. Sertificēta ЕТ, MT, UT un АЕ III līmeņa nesagraujošās testēšanas speciāliste ar vairāk ne kā 20 gadu praktisko pieredzi.

  Vairāk nekā 15 gadu lektores pieredze NDT jomā.