Testēšana

Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi (MT2) (Angļu val.)

Programma

  • Nesagraujošās testēšanas metožu klasifikācija un iedalījums;
  • Prasības speciālistiem, kas veiks nesagraujošo testēšanu ar magnētisko daļiņu metodi;
  • Nesagraujošās testēšanas standartu un normatīvu tehniskās dokumentācijas prasības;
  • Metināšanas un pamatmetāla defektu veidi un to rašanās iemesli;
  • Testēšanas ar magnētiskajām daļiņām fizikālie pamati;
  • Testēšanas ar magnētiskajām daļiņām mēraparatūra un aprīkojums;
  • Testēšanas ar magnētiskajām daļiņām veidi un metodoloģija;
  • Izstrādājumu kvalitātes novērtēšana. Testēšanas rezultātu noformēšana.

Kvalifikācijas eksāmenu pieņem Personāla sertifikācijas institūcija ATG cert Čehija (ES personāla sertifikācijas notificētās institūcijas eksaminācijas centrs);

Sertifikāciju veic AS Inspecta Latvia Personu Sertificēšanas institūcija;

Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, speciālists iegūst 2. līmeņa sertifikātu nesagraujošajā kontrolē ar magnētisko daļiņu metodi saskaņā ar EN ISO 9712 un PED 97/23 EC;

Sertifikāta derīguma termiņš - 5 gadi.

Apmācību valoda: angļu

Apmācību vadītājs/-i