Testēšana

Nesagraujošā testēšana ar vizuālo metodi (VT2) (Krievu val.)

Programma

 • Personāla kvalifikācijas prasības nesagraujošās testēšanas jomā (EN ISO 9712);
 • Nesagraujošā testēšana. Vispārējās prasības metāliem. Vizuālā metode (EN ISO17635, EN 13018);
 • Tērauda marku identifikācija un klasifikācija. Kodēšanas sistēma (EN 10020, EN 10027);
 • Metināto savienojumu un pamatmetāla defektu klasifikācija (EN ISO 6520);
 • Vizuālās un vizuāli optiskās testēšanas metožu fizikālie pamati;
 • Izpildes tehnoloģija metināto savienojumu nesagraujošai testēšanai ar vizuālo metodi;
 • Metināto savienojumu defektu novērtēšana. Pieņemšanas līmeņi atkarībā no metinātā savienojuma klases (EN ISO 17637);
 • Eiropas Savienības direktīva 97/23EC par dalībvalstu likumdošanas harmonizēšanu attiecībā uz iekārtām, kas darbojas zem spiediena.

Kvalifikācijas eksāmenu pieņem standartizācijas, metroloģijas un kvalitātes vadības Personāla sertifikācijas institūcija БГИПК (ES personāla sertifikācijas notificētās institūcijas eksaminācijas centrs).

Sertifikāciju veic AS Inspecta Latvia Personu Sertificēšanas institūcija.

Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, speciālists iegūst 2. līmeņa sertifikātu nesagraujošajā testēšanā ar vizuālo metodi saskaņā ar EN ISO 9712 un PED 97/23 EC.

Sertifikāta derīguma termiņš - 5 gadi.

Apmācību valoda: krievu

Apmācību vadītājs/-i

 • Andrius Prelgauskis

  Inspecta UAB vadošais eksperts.

  Sertificēts VT II līmeņa nesagraujošās testēšanas speciālists.Starptautiskais metināšanas inženieris (IWE).

  Vairāk nekā 20 gadu pieredze nesagraujošās testēšanas sfērā. Vairāk nekā 15 gadu pieredze pasniedzēja darbā.