Testēšana

Nesagraujošā testēšana ar ultraskaņas metodi (UT2) (Krievu val.)

Programma

 • Nesagraujošās testēšanas metožu klasifikācija un iedalījums;
 • Prasības speciālistiem, kas veic nesagraujošo testēšanu ar ultraskaņas metodi;
 • Nesagraujošās testēšanas standartu un normatīvu tehniskās dokumentācijas prasības;
 • Metināšanas un pamatmetāla defektu veidi, to rašanās iemesli;
 • Ultraskaņas testēšanas fiziskie pamati;
 • Ultraskaņas testēšanas mēraparatūra un aprīkojums;
 • Ultraskaņas testēšanas veidi un metodoloģija;
 • Izstrādājumu kvalitātes novērtēšana. 
 • Testēšanas rezultātu noformēšana.

Kvalifikācijas eksāmenu pieņem standartizācijas, metroloģijas un kvalitātes vadības Personāla sertifikācijas institūcija БГИПК (ES personāla sertifikācijas notificētās institūcijas eksaminācijas centrs).

Sertifikāciju veic AS Inspecta Latvia Personu Sertificēšanas institūcija.

Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, speciālists iegūst 2. līmeņa sertifikātu nesagraujošajā kontrolē ar ultraskaņas metodi saskaņā ar EN ISO 9712 un PED 97/23 EC.

Apmācību valoda: krievu

Apmācību vadītājs/-i

 • Aleksandrs Marcinkēvičs

  Zinātniski pētnieciskā institūta "Белгорхимпром" vadošais inženieris, lektors. MT III, ET III, UT III, TOFD II līmeņa nesagraujošās testēšanas speciālists.

  Vairāk nekā 20 gadu pieredze nesagraujošās testēšanas sfērā.