Testēšana

Nesagraujošā testēšana ar ultraskaņas biezuma mērīšanas metodi (UT-T2) (Krievu val.)

Programma

 • Nesagraujošās testēšanas standartizācija un metroloģija;
 • Drošības prasības, veicot nesagraujošo testēšanu;
 • Nesagraujošās testēšanas metožu klasifikācija;
 • Personāla kvalifikācijas prasības nesagraujošās testēšanas jomā (EN ISO 9712);
 • Ultraskaņas testēšanas fizikālie pamati (EN 10160);
 • Faktori, kas ietekmē biezummērītāja rādījumu izmaiņas;
 • Defekti, korozija: klasifikācija, ietekme;
 • Iekārtas nesagraujošajai testēšanai ar ultraskaņas biezuma mērīšanas metodi;
 • Ultraskaņas biezuma mērīšanas tehnoloģija (EN 14127);
 • Biezuma mērīšanas ar ultraskaņu rezultātu apkopošana un noformēšana testēšanas pārskatā.

Kvalifikācijas eksāmenu pieņem standartizācijas, metroloģijas un kvalitātes vadības Personāla sertifikācijas institūcija БГИПК (ES personāla sertifikācijas notificētās institūcijas eksaminācijas centrs).

Sertifikāciju veic AS Inspecta Latvia Personu Sertificēšanas institūcija.

Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, speciālists iegūst 2. līmeņa sertifikātu nesagraujošajā testēšanā ar ultraskaņas biezuma mērīšanas metodi saskaņā ar EN ISO 9712 un PED 97/23 EC.

Sertifikāta derīguma termiņš - 5 gadi.

Apmācību valoda: krievu

Apmācību vadītājs/-i

 • Viktors Hatko 

  УП Белгазпромдиагностика vadošais lektors, inženieris. Sertificēts UT un VT II līmeņa nesagraujošās testēšanas speciālists.

  Vairāk nekā 5 gadu lekotra pieredze NDT jomā.