Testēšana

Nesagraujošā testēšana ar magnētisko daļiņu metodi (MT-3) (Baltkrievija)

III līmenis II posms (D, E, F daļas)

D - Sagatavošana teorētiskajam eksāmenam (atbilstoši III līmeņa prasībām) nesagraujošās testēšanas metodē, kurā pretendents tiks sertificēts uz III līmeni;

E - Sagatavošana teorētiskajam eksāmenam par testēšanas metodes pielietojumu noteiktajā sektorā;

F - Attālināta sagatavošana rakstveida eksāmenam par testēšanas metodikas izstrādi 

Eksāmens un sertifikācija

Kvalifikācijas eksāmenus pieņem ES Personāla sertifikācijas pilnvarotās institūcijas eksaminācijas centrs;

Sertifikāciju veic ES Personāla sertifikācijas pilnvarota institūcija - Slovākijas Metināto savienojumu izpētes institūts (Výskumný ústav zvaračský priemyselný inštitút SR);

Noslēdzoties otrajam sagatavošanas posmam, pretendents, sekmīgi nokārtojot D, E, F, daļas eksāmenus, iegūst III līmeņa speciālista sertifikātus nesagraujošajā testēšanā ar magnētisko daļiņu metodi saskaņā ar EN ISO 9712 un PED 93/27 ES prasībām. Sertifikātu derīga termiņš - 5 gadi.

Kursa ilgums

D, E daļa:
Klātienes pilna laika mācības : 40 stundas (5 darba dienas) 09:00 – 16:00

F daļa:
Neklātienes attālinātās mācības: 1,5 – 2 mēneši.

Kvalifikācijas eksāmens:
16 stundas (2 darba dienas)

Apmācību vadītājs/-i

  • Svetlana Čumačenko – MT III līmeņa speciāliste
    Gaļina Jurčenko – MT II līmeņa speciāliste

  • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com