Nesagraujošā testēšana ar tecēšanas metodi (LT2)

Vieta Laiks Cena Apmācību vadītājs/-i
Inspecta birojs 04.11.-13.11.2015; Eksāmens: 16.11-17.11.2015 1870,00 EUR+PVN Gita Šakale, Dace Čerpakovska