Testēšana

Nesagraujošā testēšana ar tecēšanas metodi (LT2)

Programma

 • Nesagraujošās testēšanas metodes un to klasifikācija. Personāla prasības nesagraujošās testēšanas jomā (EN ISO 9712);
 • Nesagraujošās testēšanas standartizācija un metroloģiskais atbalsts noplūdes konstatēšanai;
 • Caurejošo defektu klasifikācija un to veidošanās cēloņi;
 • Noplūdes un hermētiskuma testēšanas metodes, vakuuma iegūšanas un mērīšanas tehnika;
 • Noplūdes un hermētiskuma testēšana ar tecēšanas metodi;
 • Izstrādājumu kvalitātes novērtēšana. Testēšanas rezultātu noformēšana.

Kvalifikācijas eksāmenu pieņem standartizācijas, metroloģijas un kvalitātes vadības Personāla sertifikācijas institūcija БГИПК (ES personāla sertifikācijas notificētās institūcijas eksaminācijas centrs);

Sertifikāciju veic Slovākijas Metināto savienojumu izpētes institūts (Výskumný ústav zvaračský - Рriemyselný inštitút SR).

Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, speciālists iegūst 2. līmeņa sertifikātu nesagraujošajā testēšanā ar tecēšans metodi saskaņā ar EN ISO 9712 un PED 97/23 EC.

Sertifikāta derīguma termiņš - 5 gadi.

Apmācību valoda: krievu 

Apmācību vadītājs/-i

 • Igors Šundriks

  УП Белгазпромдиагностика lektors. Sertificēts LT II līmeņa nesagraujošās testēšanas speciālists.

  Vladimirs Levčuks

  УП Белгазпромдиагностика lektors, inženieris-defektoskopists. Sertificēts LT II līmeņa nesagraujošās testēšanas speciālists.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com