Testēšana

3.līmeņa nesagraujošās kontroles ar radiogrāfijas metodi speciālistu apmācības saskaņā ar standarta EN ISO 9712, punktu 8.3.3 (sadaļas D, E, F)

Programma

 • Nesagraujošās testēšanas terminoloģija un standartu apskats. Drošība un aizsardzība pret radiāciju.
 • Pamatdati par metināšanu, metinājuma šuvēm un metinātajiem savienojumiem, liešanu
 • Radiogrāfijas metodes fizikālie pamati. Jonizējošā starojuma avoti nesagraujošai testēšanai. Jonizējošā starojuma avotu radiācijas raksturlielumi.
 • Jonizējošo starojumu reģistrācija. Principi un sistēmas.
 • Nepieciešamie dati par kontrolējamo objektu. Kvalifikācijas prasības speciālistiem saskaņā ar EN ISO 9712.
 • Testēšanas ar radiogrāfijas metodi tehnoloģijas.
 • Rezultātu novērtēšana. Radiogrāfisko attēlu atšifrēšana. Testēšanas rezultātu dokumentēšana.
 • Radiācijas kontroles specializētās metodes.
 • Tehnoloģiskās instrukcijas (metodikas) izveide metināto savienojumu kontrolei.

Kvalifikācijas eksāmenu un sertifikāciju veic Baltkrievijas Republikas Personāla sertifikācijas, standartizācijas, metroloģijas un kvalitātes vadības iestāde БГИПК, kuru Bratislavas Metināšanas pētniecības institūts (ES Notificētā iestāde) apstiprinājis par atbilstošu eksaminācijas centru.

Apmācību vadītājs/-i

 • Larisa Samsonova

  3.līmeņa NDT speciāliste radiogrāfijas, penetrācijas, vizuālās testēšanas metodēs saskaņā ar standartiem EN 473, SNT-TC-1A. Lektora pieredze NDT metodēs vairāk kā 5 gadi.

  Larisa Kiriļčik

  3.līmeņa NDT speciāliste radiogrāfijas, penetrācijastestēšanas metodēs saskaņā ar standartiem EN ISO 9712, SNT-TC-1A. Lektora pieredze NDT metodēs vairāk kā 5 gadi.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com