Testēšana

Nesagraujošā testēšana ar akustiskās emisijas metodi (AE2)

Programma

 • Nesagraujošā testēšana: veidi, metodes un iespējas. Klasifikācija, pielietojuma jomas, galvenās īpašības;
 • Nesagraujošās testēšanas metodes un to klasifikācija. Personāla prasības nesagraujošās testēšanas jomā (EN ISO 9712);
 • Metroloģiskais atbalsts akustiskās emisijas metodei;
 • Akustiskās emisijas testēšanas fizikālie principi;
 • Akustiskās emisijas testēšanas iekārtas;
 • Akustiskās emisijas metodika un tehnoloģija;
 • Izstrādājumu kvalitātes novērtēšana. Testēšanas rezultātu noformēšana.

Kvalifikācijas eksāmenu pieņem standartizācijas, metroloģijas un kvalitātes vadības Personāla sertifikācijas institūcija БГИПК (ES personāla sertifikācijas notificētās institūcijas eksaminācijas centrs);

Sertifikāciju veic Slovākijas Metināto savienojumu izpētes institūts (Výskumný ústav zvaračský - Рriemyselný inštitút SR).

Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, speciālists iegūst 2. līmeņa sertifikātu nesagraujošajā testēšanā ar tecēšans metodi saskaņā ar EN ISO 9712 un PED 97/23 EC.

Sertifikāta derīguma termiņš - 5 gadi.

Apmācību valoda: krievu

Apmācību vadītājs/-i

 • Gaļina Jurčenko 

  УП Белгазпромдиагностика lektore, inženiere. Sertificēta ЕТ, MT, UT un АЕ III līmeņa nesagraujošās testēšanas speciāliste ar vairāk ne kā 20 gadu praktisko pieredzi.
  Vairāk nekā 15 gadu lektores pieredze NDT jomā. 
  УП Белгазпромдиагностика lektore, inženiere. Sertificēta ЕТ, MT, UT un АЕ III līmeņa nesagraujošās testēšanas speciāliste ar vairāk ne kā 20 gadu praktisko pieredzi.
  Vairāk nekā 15 gadu lektores pieredze NDT jomā.
 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com