Testēšana

3.līmeņa nesagraujošās kontroles ar radiogrāfijas metodi speciālistu apmācības saskaņā ar standarta EN ISO 9712, punktu 8.3.2 (sadaļas A, B, C)

Programma

 • Materiālu struktūra un īpašības atkarībā no to sastāva un apstrādes nosacījumiem. Procesa tehnoloģija.
 • Defekti, to rašanās iemesli, ietekme uz ekspluatācijas izturību.
 • Kvalifikācijas prasības nesagraujošās testēšanas speciālistiem saskaņā ar EN ISO 9712.
 • Testēšana ar radiogrāfijas metodi: radiācijas defektoskopijas fiziskie pamati, radiācijas attēlojumu vispārīgie raksturlielumi, caurejošo starojumu reģistrācija.
 • Testēšana ar ultraskaņas metodi: ultraskaņas defektoskopijas fiziskie pamati, metožu klasifikācija, pamatrādītāji, atstarojuma un caurejamības metodes, kombinētās metodes.
 • Testēšana ar kapilāro metodi: kapilārās parādības, kapilārās testēšanas fiziskie pamati, metožu klasifikācija, penetrantu kvalitātes kontroles parametri, indikāciju novērošanas metodes.
 • Testēšana ar magnētisko daļiņu metodi: magnētisko daļiņu testēšanas fiziskie pamati, t. sk. magnētisko daļiņu metožu klasifikācija, testēšanas ar magnētisko daļiņu būtība un īpatnības.
 • Testēšana ar vizuālo metodi: pamatjēdzieni, fiziskās optikas raksturlielumi un elementi, redzes funkcijas un parametri, optiskās sistēmas. 

Kvalifikācijas eksāmenu un sertifikāciju veic Baltkrievijas Republikas Personāla sertifikācijas, standartizācijas, metroloģijas un kvalitātes vadības iestāde БГИПК, kuru Bratislavas Metināšanas pētniecības institūts (ES Notificētā iestāde) apstiprinājis par atbilstošu eksaminācijas centru.

Apmācību vadītājs/-i

 • Larisa Samsonova
  3.līmeņa NDT speciāliste radiogrāfijas, penetrācijas, vizuālās testēšanas metodēs saskaņā ar standartiem EN 473, SNT-TC-1A. Lektora pieredze NDT metodēs vairāk kā 5 gadi.

  Larisa Kiriļčik
  3.līmeņa NDT speciāliste radiogrāfijas, penetrācijas testēšanas metodēs saskaņā ar standartiem EN ISO 9712, SNT-TC-1A. Lektora pieredze NDT metodēs vairāk kā 5 gadi.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com