Testēšana

Izstrādājumu un metinātu šuvju vizuālā testēšana

Programma

 • Nesagraujošās testēšanas veidi un to izvēles parametri;
 • Vizuālās testēšanas priekšrocības un trūkumi; terminoloģija un pamatprincipi; testēšanas posmi un nosacījumi;
 • LVS EN ISO 17637 un LVS EN 13018 pamatjēdzieni; prasības videi un personālam; reglamentējošie standarti;
 • Optiskās ilūzijas, gaismas optika;
 • Neatbilstību (defektu) veidi, to raksturojums un klasifikācija;
 • EN ISO 6520-1 īss apskats;
 • Testēšanas aprīkojums, mērinstrumenti un to pielietojums;
 • Standartu prasību ražošanas uzņēmumiem īss apskats;
 • Standarta EN 1090-2 prasības;
 • Standarta EN ISO 5817 metināto savienojumu novērtēšanas kritēriji;
 • Praktiskās nodarbības.

Apmācību vadītājs/-i

 • Atvars Ansabergs

  AS Inspecta Latvia Testēšanas laboratorijas eksperts. Starptautiskais Metināšanas Tehnologs (IWT). Sertificēts VT II līmeņa nesagraujošās testēšanas speciālists. Metināšanas darbu tehnoloģijas un praktiskās metināšanas pasniedzējs.