Izstrādājumu un metināto savienojumu vizuālā testēšana atbilstoši LVS EN 1090 standarta parsībām

Vieta Laiks Cena Apmācību vadītājs/-i
Inspecta birojs 22.10.2014. 90.00 EUR+PVN; Inspecta klientiem: 75.00 EUR+PVN Dmitrijs Šļaņins