Testēšana

Izstrādājumu un metināto savienojumu vizuālā testēšana atbilstoši LVS EN 1090 standarta parsībām

Programma

 • Vispārīga informācija par nesagraujošo testēšanu, mērķi un uzdevumi;
 • Metožu iedalījums un testēšanas nosacījumi;
 • Vizuālās testēšanas terminoloģija un pamatprincipi;
 • Reglamentējošo un saistošo standartu prasības;
 • Optiskās ilūzijas;
 • Mērinstrumenti, testēšanas aprīkojums un tā pielietojums;
 • Defektu skaidrojums, klasifikācija;
 • Izstrādājumu novērtēšana.

Praktiskā daļa:

 • Tērauda izstrādājumu testēšana, pielietojot mērinstrumentus, un novērtēšana saskaņā ar reglamentējošo dokumentu prasībām.

Apmācību vadītājs/-i

 • Dmitrijs Slanins

  Dmitrijs Šļaņins

  AS Inspecta Latvia Testēšanas laboratorijas vadošais eksperts.

  RTU inženierzinātņu bakalaura grāds būvniecībā, RTU diploms – būvinženiera kvalifikācija.Sertificēts VT un RT III līmeņa nesagraujošās testēšanas speciālists.

  Vairāk nekā 15 gadu pieredze nesagraujošās testēšanas sfērā. Starptautiskais metināšanas inženieris (IWE).

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com