Atbildīgais speciālists par liftu drošu lietošanu, apkopi un tehniskā stāvokļa nodrošināšanu

Vieta Laiks Cena Apmācību vadītājs/-i
Pēc vienošanās Pēc vienošanās 94.00 EUR+PVN Valdis Jankausks