Energoaudits

Komunālo pakalpojumu aprēķina metodoloģija

Programma

 • Apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadu materiāls, diametri, regulācijas iespējas, rekomendējošais siltumizolācijas biezums un siltuma zudumu aprēķins;
 • Prasības kvalitatīvai cauruļvadu un siltumizolācijas izbūvei;
 • Apkures un karstā ūdens apgādes cauruļvadu inspicēšana un novērtēšanas metodoloģija;
 • Esošu apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas uzlabošanas iespējas un efektivitātes novērtējums;
 • Ēkas kopējo un koplietošanas energoresursu uzskaite un datu apstrāde;
 • Apkurināmās platības aprēķins un iekštelpu temperatūras;
 • Karstā ūdens cirkulācijas sistēmas specifikas;
 • Energoresursu nodalīšana pa sistēmām;
 • Karstā ūdens sagatavošana;
 • Siltuma zudumu aprēķins karstā ūdens cauruļvados saskaņā ar
  LVS EN 15316;
 • Rēķinā par komunāliem maksājumiem norādāmā informācija;
 • Paskaidrojuma raksta saturs par aprēķinu veikšanu un datu ievadi;
 • Praktiski piemēri.

Apmācību vadītājs/-i

 • Sandris LiepinsSandris Liepiņš

  AS Inspecta Latvia sertificēts būvinženieris, inženierzinātņu maģistrs, energoauditors, LLU doktorants.

  10 gadu pieredze būvniecības sektorā, 4 gadu pieredze ēku energoefektivitātes jomā, 100 dzīvojamo, pašvaldības ēku un vairāku rūpniecības ēku energoauditu un energoefektivitātes aprēķinu autors, energoefektivitātes aprēķinu eksperts.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com