Sertificēšana

Nesošām konstrukcijām paredzēto kokmateriālu sertifikācija atbilstoši jaunajam regulējumam un standartam LVS EN 14081-1

Programma

Ievads būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanā:

 • Likumdošanas prasības (regula);
 • Atbilstības nodrošināšana – būtiskākās juridiskās un praktiskās nianses;
 • Atbilstību apliecinošā dokumentācija.

Kokmateriāli nesošām konstrukcijām - sertifikācija:

 • Pēc stiprības šķirotu kokmateriālu sertifikācija saskaņā ar LVS EN 14081-1 prasībām;
 • Ražošanas procesa kontroles rokasgrāmatas pamatsadaļas.

Apmācību vadītājs/-i

 • Gita SakaleGita Šakale
  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadošā eksperte.

  Inženierzinātņu doktore materiālzinātnē RTU, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, pētniece RTU Tehniskās fizikas institūtā.

  6 gadu pieredze būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanā.

  Aldis Latvietis
  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas administrators.

  8 gadu darba pieredze Latvijas standartizācijas un metroloģijas institūcijās. 5 gadu pieredze būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas jomā.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com