Sertificēšana

Kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 salīdzinājums – kopīgais un atšķirīgais

Programma

 • Kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standartam ISO 9001
 • Vides vadības sistēmas (ISO 14001) galvenās atšķirības no kvalitātes sistēmas ISO 9001
 • Darba vides vadības sistēmas (OHSAS 18001) galvenās atšķirības no kvalitātes sistēmas ISO 9001
 •  ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 salīdzinājums (kopīgais un atšķirīgais);
 • Integrētā pieeja vadības sistēmu izveidē un uzturēšanā.

Apmācību vadītājs/-i

 • Haralds Jēkabsons
  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadošais auditors. Vadības sistēmu sertificēšanas un spiedieniekārtu nozares vadītājs. Vadošais eksperts siltumnīcas efekta gāzu emisijas verifikācijas jomā.

  Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā RISEBA. Inženierzinātņu maģistrs RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte, Kvalitātes institūts.

  17 gadu pieredze atbilstības novērtēšanas jomā.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com