Sertificēšana

Jauno standartu ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 prasības un to skaidrojums

Programma

Standarts ISO 9001:

 • ISO 9001:2008 un ISO 9001:2015 salīdzinājums;
 • Jauno ISO 9001:2015 prasību skaidrojums.

Standarts ISO 14001:

 • Jaunie termini un to skaidrojums;
 • ISO 14001:2015 un ISO 14001:2004 salīdzinājums;
 • ISO 14001:2015 prasības (organizācijas konteksts, vadība, plānošana (tai skaitā, riski un iespējas, vides aspekti), atbalsts (produkta/pakalpojuma dzīves cikls), izpildījuma novērtēšana un pilnveidošanās).

Apmācību vadītājs/-i

 • Gita Šakale

  Gita Sakale

  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadošā eksperte/auditore. Inženierzinātņu doktore materiālzinātnē RTU.

  7 gadu pieredze būvizstrādājumu un 4 gadu pieredze vadības sistēmu atbilstības novērtēšanā.

   

   

  Dace Čerpakovska 

  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadošā eksperte/auditore. Inženierzinātņu maģistre materiālzinātnēs, RTU.

  7 gadu pieredze būvizstrādājumu un 4 gadu pieredze vadības sistēmu atbilstības novērtēšanā.