Testēšana

Nesagraujošā testēšana ar penetrācijas metodi (PT2) (Angļu val.)

Programma

 • Nesagraujošās testēšanas metožu klasifikācija un iedalījums;
 • Prasības speciālistiem, kas veiks nesagraujošo testēšanu ar penetrācijas metodi;
 • Nesagraujošās testēšanas standartu un normatīvu tehniskās dokumentācijas prasības;
 • Metināšanas un pamatmetāla defektu veidi un to rašanās iemesli;
 • Testēšanas ar penetrācijas metodi fizikālie pamati;
 • Testēšanas ar penetrācijas metodi mēraparatūra un aprīkojums;
 • Testēšanas ar penetrācijas metodi veidi un metodoloģija;
 • Izstrādājumu kvalitātes novērtēšana. Testēšanas rezultātu noformēšana.

Kvalifikācijas eksāmenu pieņem Personāla sertifikācijas institūcija ATG cert Čehija (ES personāla sertifikācijas notificētās institūcijas eksaminācijas centrs);

Sertifikāciju veic AS Inspecta Latvia Personu Sertificēšanas institūcija;

Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, speciālists iegūst 2. līmeņa sertifikātu nesagraujošajā kontrolē ar penetrācijas metodi saskaņā ar EN ISO 9712 un PED 97/23 EC.

Sertifikāta derīguma termiņš - 5 gadi.

Apmācību valoda: angļu

Apmācību vadītājs/-i

 • Jiří Cieslar, M.Sc.

  Sertificēts MT, PT, RT un VT III līmeņa nesagraujošās testēšanas speciālists (ATG Group) saskaņā ar standartiem EN 473/ISO 9712, SNT-TC-1A, EN 4179/NAS 410.

  Vairāk nekā 5 gadu pieredze nesagraujošās testēšanas sfērā. Starptautiskais metināšanas inženieris (IWE). Vairāk nekā 5 gadu lektora pieredze.