Elektrodrošība

Izmaiņas Eiropas Savienības likumdošanā: Elektrodrošības un Elektromagnētiskā savietojamības direktīva

Programma

 • Direktīvu saturs;
 • Pielietošanas joma;
 • Prasības;
 • Atbilstības novērtēšanas kārtība;
 • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un glabāšana;
 • Izmaiņas prasībās salīdzinot ar vecajām direktīvām;
 • Elektrodrošības un elektromagnētiskā savietojamības direktīvu izmaiņu ietekme uz mašīnu drošību

Apmācību vadītājs/-i

 • Haralds Jēkabsons
  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadošais auditors. Vadības sistēmu sertificēšanas un spiedieniekārtu nozares vadītājs. Vadošais eksperts siltumnīcas efekta gāzu emisijas verifikācijas jomā.

  Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā RISEBA. Inženierzinātņu maģistrs RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte, Kvalitātes institūts.

  17 gadu pieredze atbilstības novērtēšanas jomā.

 • Haralds Jēkabsons seminars.lv@inspecta.com