Sertificēšana

Energopārvaldības sistēmas atbilstoši ISO 50001 prasībām

Programma

 • Energopārvaldības pārvaldības sistēmas principi;
 • Energopārvaldības pārvaldības sistēmu savietojamība ar citām pārvaldības sistēmām un integrēšanas iespējas;
 • Energopārvaldības pārvaldības sistēmas ieviešana;
 • Energoresursi, to pārvaldība;
 • Energopārvaldības pārvaldības sistēmas ieviešanas praktiskie piemēri.

Apmācību vadītājs/-i

 • Haralds Jēkabsons
  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadošais auditors. Vadības sistēmu sertificēšanas un spiedieniekārtu nozares vadītājs. Vadošais eksperts siltumnīcas efekta gāzu emisijas verifikācijas jomā.

  Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā RISEBA. Inženierzinātņu maģistrs RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte, Kvalitātes institūts.

  17 gadu pieredze atbilstības novērtēšanas jomā.

  Sandris Liepiņš
  AS Inspecta Latvia sertificēts būvinženieris, inženierzinātņu maģistrs, energoauditors, LLU doktorants.

  10 gadu pieredze būvniecības sektorā, 4 gadu pieredze ēku energoefektivitātes jomā, 100 dzīvojamo, pašvaldības ēku un vairāku rūpniecības ēku energoauditu un energoefektivitātes aprēķinu autors, energoefektivitātes aprēķinu eksperts.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com