Energopārvaldības sistēmas atbilstoši ISO 50001 prasībām

Programma

 • Energopārvaldības sistēmas ISO 50001 pielietojums un ieguvumi;
 • Energopārvaldības sistēmu galvenās prasības;
 • Energopārvaldības sistēmu savietojamība ar citām pārvaldības sistēmām un integrēšanas iespējas.

Apmācību vadītājs/-i

 • Haralds Jēkabsons
  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadošais auditors. Vadības sistēmu sertificēšanas un spiedieniekārtu nozares vadītājs. Vadošais eksperts siltumnīcas efekta gāzu emisijas verifikācijas jomā.

  Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā RISEBA. Inženierzinātņu maģistrs RTU Transporta un mašīnzinību fakultāte, Kvalitātes institūts.

  17 gadu pieredze atbilstības novērtēšanas jomā.

 • Haralds Jēkabsons seminars.lv@inspecta.com