Sertificēšana

Energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001:2011 prasībām

 

Programma

 • Likumdošanas prasības attiecībā uz energoefektivitāti (Energoefektivitātes likums, kas pieņemts 2016. gada 3. martā);
 • Standarta ISO 50001:2011 prasības un to īstenošana organizācijas darbībā (Energopārvaldības sistēmas pamatprincipi, ieviešana un savietojamība ar citām pārvaldības sistēmām).

Apmācību vadītājs/-i

 • Gita Šakale

  Gita Sakale

  AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcijas vadošā eksperte/auditore. Inženierzinātņu doktore materiālzinātnē RTU.

  7 gadu pieredze būvizstrādājumu un 4 gadu pieredze vadības sistēmu atbilstības novērtēšanā.

   

   

  Ainārs Cars

  Ainars Cars

  AS Inspecta Latvia Enerģētikas nozares vadītājs. RTU Mašīnbūves fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras docents. Diplomēts inženieris rūpniecības siltumenerģētikā, inženierzinātņu maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā.

  15 gadu pieredze ražošanā, siltumenerģijas jomā, 12 gadu pieredze bīstamo iekārtu atbilstības novērtēšanā un inspicēšanā. 8 gadu pieredze pasniedzēja darbā RTU Mehānikas un mašīnbūves fakultātē.