Elektrodrošība

Elektrodrošība (Bz un B grupa)

Programma

 • Standarta piemērošana, termini, spriegumi;
 • Droši darba apstākļi;
 • Elektrodrošības grupas;
 • Darbu veidi;
 • Darbs elektroietaisēs;
 • Darba organizācija un atbildīgo personu atbildība;
 • Elektrodrošības tehniskie pasākumi;
 • Darbu izpildīšanas metodes;
 • Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;
 • Palīdzības sniegšana cietušajam no elektriskās; strāvas iedarbības;
 • Aizsardzības līdzekļi;
 • Darba aprīkojums;
 • Zemēšana;
 • Drošības zīmes un nožogojumi elektroietaisēs;
 • Pieļaujamie attālumi līdz spriegumaktīvām daļām;
 • Eksāmens.

Semināra ilgums:

 • Apmācības: 4 stundas (10:00 – 14:00);
 • Eksāmens: 1,5 stunda (14:00 – 15:30).

Eksaminācija/ Sertificēšana:

AS Inspecta Latvia Sertificēšanas institūcija ir kompetenta veikt personu sertificēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standartam un LR Ministru kabineta noteikumiem reglamentētajā sfērā: elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C) sertificēšana.

Mērķauditorija:

Jebkura persona, kura vēlas veikt vai veic darbus un ekspluatē elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības".

Minimālās prasības elektrodrošības grupas pretendentiem:

 • Bz elektrodrošības grupa:

vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās.

 • B elektrodrošības grupa:

vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās

Apmācību vadītājs/-i

 • Adrejs PogornovsAndrejs Podgornovs

  AS Inspecta Latvia vadošais eksperts.

  RTU Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātes Elektrisko mašīnu un aparātu katedras asociētais profesors. Inženierzinātņu doktors.

  8 gadu pieredze pasniedzēja darbā. 4 gadu pieredze bīstamo iekārtu atbilstības novērtēšanā un inspicēšanā.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com