Efektīvs darba aizsardzības speciālists darbā ar uzņēmuma darbiniekiem

Programma

 • Uzņēmumā esošo atbildīgo personu pienākumi darba aizsardzībā;
 • Darba aizsardzības likums un citi normatīvie akti, to prasības;
 • Uzņēmumā esošie dokumenti darba aizsardzības jomā.
 • Darba aizsardzības sistēmas uzturēšana uzņēmumā:
 1. Darba vides risku novērtēšana;
 2. Obligāto veselības pārbaužu organizēšana.
 • Darbinieku apmācības organizēšana:
 1. Nelaimes gadījumu izmeklēšana;
 2. Darbinieku nodrošināšana ar individuālās/kolektīvās aizsardzības līdzekļiem.
 • Labas prakses piemēri

Apmācību vadītājs/-i

 • Ineta TeraudaIneta Tērauda

  SIA Inspecta Prevention vecākā darba aizsardzības speciāliste, arodveselības ārste.

  Latvijas Medicīnas akadēmija – arodveselības ārste.
  Latvijas Universitāte - vecākā speciāliste, analītiķe darba aizsardzībā un ekspertīzē, apkārtējās vides aizsardzībā un ekspertīzē.
  Rīgas Tehniskā universitāte - profesionālā maģistre darba aizsardzībā.

 • Inspecta Academy seminars.lv@inspecta.com